Florya Canada Okulları olarak, öğrencilerimizin ‘yansıtıcı sorgulama’ yoluyla toplumda sorumlu birer vatandaş olacaklarına ve ‘sosyal sorumluluk’ projeleriyle de aksiyon alarak bir birey modeline ulaşacaklarına yürekten inanıyoruz.
Florya Canada Lisesi; öğrencilerimizi düşünce temelli kanaat oluşturma, bu fikirleri kamunun çıkar ve faydası doğrultusunda eyleme dönüştürme kabiliyetlerini geliştirerek onları toplumdaki yurttaşlık rollerine hazırlamak için `sorumlu vatandaş` yaklaşımını aktif olarak uygulamaktadır.
Bu ruh ve anlayış içinde biz, öğrencilerimizi sorumlu bireyler olarak içinde bulundukları sosyal çevredeki sorunları teşhis eden, çözümlerini planlayan ve bunları eyleme dönüştüren bireyler olarak eğitiyoruz.
Yukarıda değinilen ana çerçevenin ışığında, okulumuzun Uzaktan Eğitim Akran Desteği sosyal sorumluluk projesini sunmaktan gurur duyuyoruz.
Akran eğitimi profesyonel öğretmen olmayan bireylerin, benzer sosyal gruplardan gelen ve öğrenme süreçlerinde zorluk yaşayan arkadaşlarına yardımcı olurken kendilerini geliştirmeleri olarak tanımlanabilir. Sonuçta, gerçekten öğrenmenin ve anlamanın en iyi yolu onu başka birine öğretmeye çalışmaktır.
Einstein'ın bir zamanlar söylediği gibi: "Bir konuyu birisine basitçe açıklayamıyorsanız, yeterince anlamamışınız demektir "

"Her Zaman İleriye -Semper Prorsum"

Florya Canada Okulları


We at Florya Canada Schools deeply believe that our students become responsible citizens through reflective inquiry and learn how to be active citizens through social action.
Florya Canada High School has been actively applying the responsible citizen approach through which students are prepared for their civic role by developing their ability to form thoughtful opinions and act on matters of public interest and common good.
We agree that reflective thinking about public matters is important but not enough; students should learn to act on their beliefs. Our students are educated in the spirit to identify, plan and carry out responsible community actions.
In the spirit of the abovementioned, we are humbled and proud to present our latest social action project: Distance Education Peer Tutoring.
Peer tutoring is viewed as "people from similar social grouping, who are not professional teachers, helping others to learn while also learning and improving themselves.”
After all, the best way to really learn and understand is to try teaching it to somebody else.
As Einstein has once said: “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”.

“Ever Onward – Semper Prorsum”

Florya Canada Schools